SAĞLIK DURUMU

Ürgüp İlçe Merkezinde 50 yattaklı Devlet Hastanesi Mevcuttur. Hastane Acil Servisi 24 saat faaliyette olup Nöbette 1 Doktor, 1 Hemşire, 1 Sağlık Memuru bulunmaktadır. Seervislerde ikişer adet hemşire ve ebe gece nöbettedir. Hastanemizde 1 dahiliye uzmanı, 1 kulak burun boğaz Hastalıkları uzmanı, 1 genel .Cerrahi uzmanı, 1 Çocuk hastalıkları uzmanı, 4 diş hekimi ve 6 adet acil hekimi bulunmktadır. hatanemizin Diyaliz Ünitemiz mevcut olup 2 aset diyaliz sertifikalı Doktor, 3 adet diyaliz hemşiresi mevcuttur.


ÜrgüpHastanemizde entegre çalışan 112 acil yardım ünitesi vardır. 24 saat faaliyettedir. günlük ortalama hastanemizden yaklaşık 300 vatandaşa hizmet verilmektedir.


ÜrgüpÜrgüp İlçesinde 1 adet Merkez Sağlık Ocağı mevcuttur. 4 Hekim toplam 30 kişilik personeli vardır. Günlük 8 saat mesai ile çalışmaktadır. Günlük ortalam 165 hastaya bakılmakta, bütün çocuların aşıları programlı olarak yapılmaktadır. 3 adet çevre sağlık teknisyeni aracılı ile çevre denetimleri yapılmkata olup, özellikle içme kullanma suları denetlenmekte çıkan sonuçlara göre belediyeler ve köy muhtarlıkları aracılığı ile düzenli klorlama yapılmaktadır.


Ürgüpİlçemize bağlı bütün kasabalarda ve Karain, Taşkınpaşa ve Mazı köylerinde birer sağlık ocağı mevcuttur.