Kapasite Raporu İşlemleri

KAPASİTE RAPORU MÜRACATINDA HAZIRLANACAK BELGELER

 

 • Başvuru formu doldurulup firma yetkilisi tarafından imzalanacak (Resmi kayıtlara uygun olarak doldurulacak).

 

 • Oda sicil kayıt sureti

 

 

 • Kapasite Raporunu ilk defa çıkaracak olan firmaların makinelere ait fatura fotokopileri

Kapasite raporu çıkartılmış ise ; makine parkına ilaveten makinelerin fatura fotokopileri ,

(Fatura fotokopilerinin müracaat formuna yazılan sıraya göre derlenmesi ve faturası bulunmayan makinelerin yazılmaması gerekmektedir. Fotokopilerin aslına uygun olduğu firma muhasebecisi tarafından onaylanacaktır.) 

 

 • Finansal kiralama yolu ile alınan makineler mevcut ise söz konusu makinelere ait Leasing Sözleşmesi fotokopileri,

 

 • Kiralık olan makineler için kira sözleşmesinin fotokopisi ve kiraya verenin sahiplik belgesi fotokopisi (Sözleşme noterden tasdikli olması gerekmektedir.)

 

 

 • Son ayın S.G.K pirim belgesi ve Tahakkuk fişleri,

 

 • İmalat adresine ait elektrik abone sözleşmesi ya da son aya ait elektrik faturası,

 

 

 • İmalat türüne göre Oda tarafından istenebilecek diğer belgeler (TAPDK üretim izni, marka tescil belgesi, v.s. gibi)

 

 • İmalat yapılan adresin Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş olması gerekmektedir.

 

 

 • Yukardaki belgelerin dosya haline getirilerek müracaatının yapılması gerekmektedir.

 

 • Ön kapasite ve Geçici kapasite raporu müracaatlarında verilecek belgeler için ayrıca bilgi alınması gerekmektedir.

 

Not : Müracaat evrakları incelendikten sonra TOBB hesabına kapasite tetkik ve tasdik ücreti ile Oda veznesine ekspertiz ve Kapasite Raporu düzenlenme ücreti yatırılacaktır.