İHTİYAÇ VE ÖNERİLER

ÜRGÜP-NEVŞEHİR YOLU:

Nevşehir havaalanı ile beraber çevre yolları, havaalanından Nevşehir’ e kadar yollar ulaşıma açıldı. Ancak Nevşehir – Ürgüp arasındaki karayolunda hiçbir çalışma yoktur. Kapadokya’ nın yatak kapasitesini çoğunluğu ilçemizde bulunmaktadır. Yaklaşık 7000 yatak kapasitelidir. Bundan dolayı Ürgüp – Nevşehir yolunun daha iyi bir konuma getirilmesi gerekmektedir.


KAPADOKYADA KİLİSE:

Son yıllarda Kapadokya’da yabancılar mülk alarak yılın belirli zamanlarında burada ikamet etmektedirler.Bu yabancı vatandaşlar ile bölgeye gelen turistler için bir kilisenin hemen açılmasının uygun olacağı görüşündeyiz.


KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI:

Bölgenin genel koruma amaçlı imar planının çıkartılması gerekmektedir.Turizmle beraber ihtiyaçlar gelişmektedir.Devletin çeşitli kurumları kendi içinde ve vatandaşlar karşı karşıya gelmektedir.Koruma amaçlı imar planı bir an önce yapılarak bu belirsizliklerin ortadan kalkması gerekmektedir.


ÜRGÜP ÜZÜM ve TURİZM FESTİVALİNİN YAPILMASI:

Geçmiş yıllarda Bölgemizde görkemli yapılan ve büyük beğeni toplayan Üzüm Festivalinin şarap yarışması ile birlikte,15 Nisan Tarihlerinde ise Turizm sezonu açılışında Kapadokya Turizm Festivali adı altında bir festivalin yapılması Kapadokya bölgemizin turizm ve ticari tanıtımında iyi olacağı kanısındayız.


ÜRGÜP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİLERİNİN ARTIRILMASI:

İlçemizin ve yöremizin kalkınmasında önemli bir yeri olduğu düşünülen İlçe Gümrük Müdürlüğünün yetkilerinin artırılması ile İhracatçılar Birliğinin bir şubesinin odamızda konuşlandırılması ihracatçı firmalarımız açısından iyi olacaktır. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.


HÜKÜMET KONAĞI EK BİNA YAPILMASI:

İlçemizde bulunan Mevcut Hükümet Binası ihtiyaca cevap vermemektedir. Bu nedenle bina içerisindeki Adliye’nin ayrı bir yere bina yapılarak taşınması halinde Hükümet Konağı ihtiyaca cevap verecektir. Adliye için yeni bir binanın bir an önce programa alınıp yapılması gerekir.


İLÇEMİZDE ALTYAPI EKSİKLİKLERİ:

İlçemiz turizm bölgesinde bulunmasından dolayı hemen hemen alt yapı eksiklikleri tamamlanmıştır. Su sıkıntısı ise büyük ölçüde giderilmiştir.Ancak eskimiş olan içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin projeleri hazırlanmış olup yenilenmesi gerekmektedir.


DOĞAL GAZ:

Kayseri-Konya doğalgaz boru hattı çalışmaları devam etmektedir.Yöremizde bulunan otellerin en büyük sorunlarından birisi kışın açık kalmaları ve ısı maliyetlerinin çok yüksek olmasıdır.Bundan dolayı doğalgazın ilçemize de verilmesi hususu gelecek için planlanmalıdır.


TURİZMLE İLGİLİ DPT ÇALIŞMASI:

DPT nin Kapadokya’nın turizmle ilgili geleceği için master planlarının çalışmasını yapması gerektiği düşüncesindeyiz.


DAMSA ÇAYI HAVZASI GELİŞTİRME PROJESİ:

İlçe Kaymakamlığı tarafından proje çalışması yapılan Ürgüp Damsa Çayı Havzası Geliştirme Projesi,Ürgüp ile Damsa çayı arasında bulunan yamaçların arazilerinin ıslah edilerek milli ekonomiye kazandırılması projesi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca programa alınarak projesinin hayata acilen geçirilmesi bölgemiz ekonomisinin gelişmesinde büyük rol oynayacaktır.